Key Investigator

Antoni Ziemba (PhD 1993) is Professor (since 2005) in the Institute of Art History at University of Warsaw and Chief Curator of the Medieval and Early Modern Art of the National Museum in Warsaw. He specializes in the Late Medieval and Early Modern art, the history of art theory and artistic patronage, especially in the Early Netherlandish painting and the Dutch painting of the 17th Century.
In the National Museum, Warsaw, he designed the new permanent display of the Medieval Art Gallery (2013) and is now preparing the new permanent exhibition in
the Gallery of Early Modern Art.

He was a member of the research team who collaborated on the international exhibition From Van Eyck to Dürer: Flemish Painters and Central Europe 1430–1530, Groeningemuseum, Bruges 2010.

He authored and co-authored numerous exhibitions including: Caravaggio „Złożenie
do Grobu”: arcydzieło Pinakoteki Watykańskiej. Różne oblicza caravaggionizmu. Wybrane obrazy z Pinakoteki Watykańskiej i zbiorów polskich
, National Museum, Warsaw 1996; Sztuka cenniejsza niż złoto. Obrazy, rysunki i ryciny dawnych mistrzów europejskich ze zbiorów polskich, National Museum, Warsaw 1999; Serenissima. Światło Wenecji. Dzieła mistrzów weneckich XIV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych badań technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich, National Museum, Warsaw – National Museum, Poznan 1999–2000; Transalpinum. Od Giorgiona i Dürera do Tycjana
i Rubensa. Dzieła malarstwa europejskiego ze zbiorów Kunsthistorisches Museum
w Wiedniu
, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Gdańsku, National Museum, Warsaw 2004; Złoty Wiek malarstwa flamandzkiego: Rubens, van Dyck, Jordaens… 1608–1678, National Museum, Warsaw 2007; Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi, National Museum, Warsaw 2012.

List of selected publications